Logo del Govern de les Illes Balears

Espai en blanc

 Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d'Ocupació

Informació corporativa

  La nostra història

Acabat del títol

2 de juny de 1994, amb la participació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (51%) i Telefònica S.T.Sistemas Sistemas, SA. (49%), segons l'article 3 del decret 64/94 de 26 de maig de 1994.

25 de maig de 1995, entra com a nou soci "La Caixa de Balears Sa Nostra" (10%), juntament amb la Comunitat Autònoma (46%) i Telefónica S.T.Sistemas, SA. (44%)

31 de desembre de 1998, incrementa el capital social amb la mateixa estructura

31 de desembre de 1998, canvi de la seu social del Passeig Marítim a les instal·lacions de Reverend Francesc Sitjar de Palma

1 de gener de 1999, BITEL cedeix a GSE, la plataforma tecnològica del Centre d'Emergències 112

24 d'Octubre de 2001, La Comunitat Autònoma de les Illes Balears amplia la seva participació amb la incorporació a l'accionariat de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (5%). La reste de socis quedan amb la següent participació, CAIB (46%), Telefònica (39%) i Sa Nostra (10%)

La suma de les participacions de la CAIB (46%) i SFM (5%), evidencien la conversió en empresa de majoria pública amb el 51% de l'accionariat, que va ser reconeguda per acord del Consell de Govern de 1 de febrer de 2002.

14 de gener de 2003, canvi del domicili social al carrer Soló, 39 de Ciutat.

21 de maig de 2003, reducció de capital social amb la mateixa estructura accionarial

18 de juliol de 2003, BITEL es adscrita com entitat pública a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, segon el punt 2 de l'article únic del decret 126/2003.

21 de juliol de 2005, Telefónica Soluciones Sectoriales, SA i La Caixa de Balears, cedeixen les seves accions a l'empresa pública BITEL, en compliment del Real Decret de Llei 5/2005, de 11 de març, de la millora de la Contractació Pública que fa necessari que BITEL com empresa instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per que pugui continuar amb la qualificació de mitjà propi de l'Administració ha de passar a ser d'accionariat totalment Públic.

18 d'Octubre de 2006, es confirma la totalitat del capital públic amb la següent composició, Comunitat Autònoma de les Illes Balears (90%) i SFM (10%)